• Gợi ý từ khóa:
  • biến tần, PLC, Logo,...

Mitsubishi-FA

FX3U-32BL-Pin

Mã sản phẩm: FX3U-32BL
FX3U-16MR/ES-Abasic unit, built-in 8/8 (relay), AC power<br>FX3U-32MR/ES-Abasic unit, built-in 16 in / 16 (relay), AC Power<br>FX3U-48MR/ES-Abasic unit, built-in 24/24 (relay), AC power<br>FX3U-64MR/ES-A basic unit, built-in 32 in / 32 (relay), AC Power<br>FX3U-80MR/ES-Abasic unit, built-in 40 in / 40 (relay), AC power<br>FX3U-128MR/ES-Abasic unit, built-in 64 in / 64...
Giá có thuế: 361,790₫
Giá chưa thuế: 328,900₫
Thuế: 32,890₫
Số lượng
 
1
 

Dịch vụ của chúng tôi

- Giao hàng miễn phí toàn quốc cho đơn hàng trên 5 triệu (Hà Nội - HCM 24h; Toàn quốc từ 5-8 ngày)

Thêm vào giỏ Mua ngay

Dịch vụ bổ xung

Phí thanh toán bằng tiền mặt: 1% giá trị đơn hàng

Giao hàng theo thời gian yêu cầu khách hàng sẽ chịu phí vận chuyển

Phiếu mua hàng chỉ áp dụng cho khách hàng khu vực Hà Nội & Hồ Chí Minh

Chi tiết sản phẩm

FX3U-16MR/ES-Abasic unit, built-in 8/8 (relay), AC power<br>
FX3U-32MR/ES-Abasic unit, built-in 16 in / 16 (relay), AC Power<br>
FX3U-48MR/ES-Abasic unit, built-in 24/24 (relay), AC power<br>
FX3U-64MR/ES-A basic unit, built-in 32 in / 32 (relay), AC Power<br>
FX3U-80MR/ES-Abasic unit, built-in 40 in / 40 (relay), AC power<br>
FX3U-128MR/ES-Abasic unit, built-in 64 in / 64 (relay), AC power<br>
FX3U-16MT/ES-A basic unit, built-in 8 in / 8 (transistor leakage type), AC power<br>
FX3U-32MT/ES-A basic unit, built-in 16 in / 16 (transistor drain type), AC power<br>
FX3U-48MT/ES-Abasic unit, built-in 24/24 (transistor leakage type), AC power<br>
< FX3U-64MT/ES-A basic unit, built-in 32 in / 32 (transistor drain type), AC power<br>
FX3U-80MT/ES-A basic unit, built-in 40 in / 40 (transistor leakage type), AC power<br>
FX3U-128MT/ES-Abasic unit, built-in 64 in / 64 (transistor drain type), AC power<br>
FX3U-16MR/DSbasic unit, built-in 8/8 (relay), DC power<br>
FX3U-32MR/DS basic unit, built-in 16 in / 16 (relay), DC power<br>
 FX3U-48MR/DSbasic unit, built-in 24/24 (relay), DC power<br>
FX3U-64MR/DS basic unit, built-in 32 in / 32 (relay), DC power<br>
FX3U-80MR/DSbasic unit, built-in 40 in / 40 (relay), DC power<br>
 FX3U-16MT-DS basic unit, built-in 8 in / 8 (transistor leakage type), DC power supply<br>
FX3U-32MT/DSbasic unit, built-in 16 in / 16 (transistor leakage type), DC power<br>
FX3U-48MT/DSbasic unit, built-in 24/24 (transistor leakage type), DC power<br>
FX3U-64MT/DSbasic unit, built-in 32 in / 32 (transistor leakage type), DC power<br>
FX3U-80MT/DSbasic unit, built-in 40 in / 40 (transistor leakage type), DC power<br>
FX3U-16MT/DSSbasic unit, built-in 8 in / 8 (transistor source type), DC power<br>
FX3U-32MT/DSSbasic unit, built-in 16 in / 16 (transistor source type), DC power<br>
FX3U-48MT/DSS basic unit, built-in 24/24 (transistor source type), DC power<br>
FX3U-64MT/DSSbasic unit, built-in 32 in / 32 (transistor source type), DC power<br>
FX3U-80MT/DSSbasic unit, built-in 40 in / 40 (transistor source type), DC power<br>
FX3U-16MT/ESSbasic unit, built-in 8 in / 8 (transistor source type), AC Power<br>
FX3U-32MT/ESS basic unit, built-in 16 in / 16 (transistor source type), AC power<br>
FX3U-48MT/ESSbasic unit, built-in 24/24 (transistor source type), AC Power<br>
FX3U-64MT/ESSbasic unit, built-in 32 in / 32 (transistor source type), AC power<br>
FX3U-80MT/ESSbasic unit, built-in 40 in / 40 (transistor source type), AC Power<br>
FX3U-128MT/ESSbasic unit, built-in 64 in / 64 (transistor source type), AC power<br>

Bình luận

Liên hệ qua Zalo
FAFA.vn - Mua sắm thả ga - Mua gì cũng có!
FAFA.vn - Mua sắm thả ga - Mua gì cũng có!
}